Velden zijn niet correct ingevuld

Wie zijn wij?

Vitaal Vrijwilligerswerk is een initiatief van Tinten Welzijnsgroep en Cosis. Bij beide organisaties zijn honderden vrijwilligers actief op vele terreinen. Wij zijn er trots op dat zo velen zich willen inzetten voor hun medemens. Daarom hechten we veel waarde aan vitale vrijwilligers. Voor Tinten en Cosis betekent dit dat  mensen vrijwilligerswerk doen wat bij hen past - en dat ze de juiste kennis in huis hebben om dit met plezier te (blijven) doen.

Onder Tinten Welzijnsgroep vallen onder meer elf zelfstandige welzijnsorganisaties, die allen een Steunpunt Vrijwilligerswerk hebben. Cosis heeft twee werkmaatschappijen: Novo en Promens Care. Wilt u meer weten over onze organisaties? Klik op de onderstaande logo's.

Tinten

Andes

Andes