Velden zijn niet correct ingevuld

Trainingen

Vanuit Vitaal Vrijwilligerswerk bieden we trainingen aan voor vrijwilligers. Deze trainingen worden gegeven op diverse locaties in Groningen, Drenthe en de kop van Overijssel.

Het volledige aanbod vindt u hieronder. Mist u nog een bepaalde training? Mail uw suggesties naar info@vitaalvrijwilligerswerk.nl.


Herkennen van en omgaan met kinderen met bijzonder gedrag

Er zijn 2 momenten, eerste moment: 29 oktober 2019, 09.30 - 12.30 uur (Winschoten) , kosten € Gratis

Elk kind is uniek en elk kind heeft talenten en uitdagingen. Voor het ene kind zijn die groot en voor het andere kind zijn ze behapbaar. Als je als vrijwilliger werkt met kinderen, dan is het soms prettig wat handvaten te krijgen. Juist voor die kinderen, die bijzonder en niet alledaags gedrag laten zien.

Bekijk de training

Training Communicatie en Gesprekstechnieken

Er zijn 2 momenten, eerste moment: 3 oktober 2019, 19.00 - 22.00 uur (Grootegast) , kosten € deze training is gratis voor vrijwilligers

Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van jouw inzet. Maar op welke manier doe je dat? En hoe lopen de gesprekken die je hebt tijdens je vrijwilligerswerk?

Bekijk de training

Training Communiceren en omgaan met grenzen

Er zijn 2 momenten, eerste moment: 5 + 26 november 2019, 09.30 - 12.30 uur (Assen) , kosten € Gratis voor vrijwilligers

Heb je het wel eens ervaren? Je hebt een gesprek met iemand en je hebt het gevoel dit loopt niet helemaal lekker… Maar toch heb jij er belang bij, om dit gesprek tot een goed einde te brengen. Of je denkt tijdens een gebeurtenis: “Hey, dit is niet zoals ík het zou willen…”. Hoe zou je dan het tij kunnen keren?

Bekijk de training

Training Gastheerschap

Er zijn 3 momenten, eerste moment: 3 oktober 2019, 13.00 - 16.00 uur (Steenwijk) , kosten € Gratis voor vrijwilligers

Als vrijwilliger ga je om met diverse mensen en doelgroepen in verschillende omgevingen. Goed gastheerschap kan hieraan een bijdrage leveren, zodat personeel, vrijwilligers, klanten en bezoekers zich prettig en welkom voelen. Ook draagt goed gastheerschap bij aan positieve waardering en kan het lastige situaties voorkomen of verbeteren. Klantvriendelijk en klantgericht werken zijn hierbij belangrijke factoren, maar bij gastheerschap komt meer kijken! In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: • Wat betekent gastheerschap en hoe kan dit worden ingezet • De ‘klant’ als ambassadeur • Hoe kan ik gastheerschap vorm geven in mijn rol als vrijwilliger • Hoe ga ik om met lastige situaties

Bekijk de training

Training Grenzen stellen

Er zijn 2 momenten, eerste moment: 17 oktober 2019, 09.30 - 12.30 uur (Gieten) , kosten € deze training is gratis voor vrijwilligers

Goed voor jezelf zorgen en grenzen stellen maakt dat je jouw vrijwilligerswerk nog lang en met plezier kunt uitvoeren. In deze training sta je stil bij de verschillende grenzen die je tegen kunt komen. Je ontdekt waar jouw persoonlijke grenzen liggen.

Bekijk de training

Training LVB (licht verstandelijk beperkt) en bijkomende problematiek (vervolgtraining)

10 + 17 oktober 2019, 13.00 - 16.00 uur (Winschoten) , kosten € Gratis voor vrijwilligers

In onze samenleving wonen veel mensen met een licht verstandelijke beperking. Vaak zelfstandig in de wijk. Aan de buitenkant is soms niets te merken aan deze doelgroep en ook draait het merendeel redelijk mee in onze maatschappij. Toch lopen ze tegen problemen aan en worden ze vaak niet begrepen door hun omgeving. In de basistraining hebben we gekeken wat een verstandelijke beperking is, wat oorzaken zijn, welke problemen ze tegen komen in het leven en hoe je hier mee om kunt gaan als vrijwilliger.

Bekijk de training

Training Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en verbale agressie

Er zijn 3 momenten, eerste moment: 1 oktober 2019, 19.00 - 22.00 uur (Borger) , kosten € De training is gratis voor vrijwilligers

Als vrijwilliger kun je te maken krijgen met grensoverschrijdend en verbaal agressief gedrag. Het kan zijn dat mensen kritiek hebben op de situatie of op jou als vrijwilliger. Mensen kunnen hierdoor geïrriteerd raken, boos of zelfs woedend. Je kunt hierbij te maken krijgen met moeilijke situaties of situaties die je als dreigend of bedreigend ervaart. Meer kennis en tips over grensoverschrijdend en verbaal agressief gedrag kan je helpen in het omgaan met deze lastige situaties.

Bekijk de training

Training Omgaan met mensen met financiële problemen

Er zijn 2 momenten, eerste moment: 30 september 2019, 09.30 - 12.30 uur (Assen) , kosten € Deze training is gratis voor vrijwilligers

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens financiële problemen. Er rust nog altijd een taboe op het hebben van schulden en dit leidt tot stress en schaamte. Als vrijwilliger kan het best lastig zijn om financiële problemen met iemand bespreekbaar te maken. Wat kun je doen om iemand te helpen en wanneer is er professionele hulp nodig? Meer kennis over financiële problemen en de hulp die er mogelijk is kan je helpen om mensen een stapje verder te helpen.

Bekijk de training